Loading color scheme

Všechny práce okolo realizace střech Liberec a okolí

Konstrukce střech pro novostavby

Rozlišujeme dva základní druhy konstrukce střech, tj. střechy z klasických krovů a konstrukce z příhradových vazníků. Vzhledem k tomu, že jsme během naší praxe (od roku 1998) realizovali spoustu střech, poradíme si s jakýmkoliv tvarem střechy (sedlové, mansardové, valbové včetně různých vikýřů apod.).

Dřevěné fasády

Realizujeme veškeré druhy dřevěných fasád od pohádkově falešného roubení po moderní dřevěné obložení. Výhoda dřevěných fasád je zejména v jejich nadčasovém designu. Působí velice příjemně a moderně.

Rekonstrukce dřevěných nosných prvků (trámů)

Na každý trám jednou dojde a bude to třeba vyřešit. Řešení se nabízí celá řada, nicméně pokud máte dostatek zkušeností, dokážete vhodně posoudit rozsah a způsob opravy. V případě špatně zvoleného způsobu, můžete narušit statiku domu nebo se Vám může celková rekonstrukce výrazně prodražit. Jedná se zejména o obnažení a odstranění napadených částí konstrukce a jejich vhodné nahrazení, případně napojení.

Ostatní tesařské práce

Rádi Vám pomůžeme i s drobnými tesařskými konstrukcemi, jakou jsou pergoly, altány, přístřešky pro stání na auta atd. 

  1. Prvotní kontakt, obhlídka místa, popř. projektové dokumentace a hrubý odhad ceny (není závazný) - vše zdarma.
  2. Vytvoření závazné cenové nabídky - obsahuje zpracování celé zakázky v detailním položkovém rozpočtu včetně návrhu konkrétního řešení pro Vaši střechu. Dopředu Vás upozorníme na problematická místa, kde mohou vznikat vícepráce, které již zahrneme položkově do cenové nabídky. Naše cena tak může být vyšší, nicméně je zpravidla konečná.
  3. Smluvní dojednání zakázky a následné objednání materiálu.
  4. Dodržení termínu začátku prací a úhrada zálohy na materiál po jeho závozu.
  5. Samotná realizace zakázky, pořízení dokumentace problematických míst (např. hřeben střechy, prostupy střechou atd.),
  6. Vyskytnou-li se v průběhu realizace vícepráce (např. ztrouchnivělé trámy apod.), vždy Vás budeme před vícepracemi informovat a domluvíme se o dalším postupu
  7. Předání díla včetně konečné fakturace.
  8. Obvyklá garance na naši práci je 5 let.