Loading color scheme

Všechny práce okolo realizace střech Liberec a okolí

Plechové (falcované) střechy

Plechové (falcované) střechy jsou nejvíce doporučovány jako lehká konstrukce střech např. do horských oblastí z důvodu vysoké zátěže, případně pro střechy s menším sklonem. Jejich výhodou je vysoká odolnost vůči mechanickému poškození a trvanlivost (stálost) materiálu, ale vyžadují již jistou klempířskou zručnost a praxi.

Zajímavou alternativou jsou již předvyrobené falcované díly se zámkem KLIK. Na základě bohatých zkušeností Vám dokážeme poradit, který ze systémů ruční falc vs. KLIK systém je pro Vaši střechu vhodnější. 

Opláštění objektů

Vzhledem k tomu, že falcovaná krytina má velkou odolnost, trvanlivost a stálost, je stále populárnější i jako fasáda. Systém falcované fasády se provádí velmi podobně jako falcovaná střecha (rošty, folie a krytina atd.).

Ostatní klempířské práce

Nedílnou součástí naší klempířské práce jsou veškeré fasádní a střešní prvky jako jsou parapety, římsy, atiky atd.

  1. Prvotní kontakt, obhlídka místa, popř. projektové dokumentace a hrubý odhad ceny (není závazný) - vše zdarma.
  2. Vytvoření závazné cenové nabídky - obsahuje zpracování celé zakázky v detailním položkovém rozpočtu včetně návrhu konkrétního řešení pro Vaši střechu. Dopředu Vás upozorníme na problematická místa, kde mohou vznikat vícepráce, které již zahrneme položkově do cenové nabídky. Naše cena tak může být vyšší, nicméně je zpravidla konečná.
  3. Smluvní dojednání zakázky a následné objednání materiálu.
  4. Dodržení termínu začátku prací a úhrada zálohy na materiál po jeho závozu.
  5. Samotná realizace zakázky, pořízení dokumentace problematických míst (např. hřeben střechy, prostupy střechou atd.),
  6. Vyskytnou-li se v průběhu realizace vícepráce (např. ztrouchnivělé trámy apod.), vždy Vás budeme před vícepracemi informovat a domluvíme se o dalším postupu
  7. Předání díla včetně konečné fakturace.
  8. Obvyklá garance na naši práci je 5 let.